Akku

Betriebsspannung


Max.: 8.4 v
Min.: 6.8 v

Ausgangsspannung

Standard: 5 v

Betriebstemperatur

Max.: 45 °C
Standard: 25 °C
Min.: -10 °C

Akkulaufzeit

Max.: 14 h
Standard: 12 h
Laboratory data1

Ladezeit

Standard: 2.5 h
Laboratory data2

Stabilisator

Verfolgungsabweichung im Bewegungszustand

Max.: ± 0.3 °
Standard: ± 0.1 °
Min.: ± 0.05 °

Verfolgungsabweichung im statischen Zustand

Max.: ± 0.04 °
Min.: ± 0.01 °

Mechanischer Neigebereich

Max.: + 182 °
Standard: 314 °
Min.: -132 °

Mechanischer Rollbereich

Max.: 247 °
Standard: 314 °
Min.: -67 °

Pan axis movement angle range

Standard: 360 °
Unlimited

Nettogewicht (einzelnes Gerät)

895g